Aan/afwezigheid

 

De afspraken zijn op maandag, dinsdag en woensdag, waarbij de woensdag ongeveer eens per maand wordt vervangen door de donderdag.

Voor de komende tijd is dat:

 

Maand

Week nummer

Dag en datum

januari 2018 1        vakantie  
  2      donderdag 11
  3 woensdag 17 januari
  4 woensdag 24 januari
  5 woensdag 31 januari
februari 6     donderdag 8 februari
  7 woensdag 14 februari
  8 woensdag 21 februari
  9 woensdag 28 februari
maart 10     donderdag 8 maart
  11 woensdag 14 maart
  12 woensdag 21 maart
  13  woensdag 28 maart
 april 14  woensdag 4 april
  15  donderdag 12 april
  16  woensdag 18 april
  17 vakantie dinsdag 24 april  t/m maandag 7 mei
 mei 18 vakantie dinsdag 24 april  t/m maandag 7 mei
  19  woensdag 9 mei
  20     donderdag 17 mei
  21 woensdag 23 mei
  22  woensdag 30 mei
 juni 23