Gang van zaken

Tijdens het eerste gesprek wordt nagegaan wat de problemen of klachten zijn en wat het doel van de gesprekken is. In overleg met u wordt afgesproken hoe de behandeling er uit gaat zien. Een gesprek duurt 45 minuten.

Als u daar toestemming voor geeft wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten. U vult aan het begin van de behandeling één of meerdere vragenlijsten in. De uitkomsten worden met u besproken. In loop en aan het eind van de behandeling vult u tenminste één lijst opnieuw in (ROM: Routine Outcome Monitoring). De uitkomsten gebruiken we bij het bespreken van de voortgang van de behandeling.

Bij de huisarts worden start, doel, afsluiting en resultaat van de behandeling gemeld, als u daar toestemming voor geeft.

Het aantal gesprekken varieert. Soms is 1 tot 4 gesprekken voldoende. Meestal wordt de behandeling binnen 20 gesprekken afgerond. Soms loopt het aantal gesprekken op tot 30 en enkele gevallen waarin dat nodig is kan de behandeling langer duren.

Vertrouwelijkheid

Alles wat aan de orde komt is vertrouwelijk. Zonder uw toestemming worden geen gegevens verstrekt aan derden.