Kosten

Psychotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering en gedeclareerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). De DBC-factuur wordt na afsluiting van de behandeling of na een jaar rechtstreeks naar de  zorgverzekeraar gestuurd. De praktijk heeft met vrijwel alle gangbare verzekeringen een contract voor de vergoeding van psychotherapie.

Voor psychotherapie geldt geen eigen bijdrage meer. Houdt u wel rekening met het eigen risico.

Het praktijktarief voor niet verzekerde zorg,  supervisie en leertherapie is 93 euro.

Afzeggingen

Een afspraak die door omstandigheden niet door kan gaan, moet minimaal 24 uur tevoren zijn afgezegd. Afzeggingen binnen 24 uur tevoren gelden als no show.

No Show kosten worden niet vergoed door de verzekering. De praktijk kan no show kosten bij u in rekening brengen. Het bedrag voor no show is 60 euro.