Tarief / vergoeding

Vergoeding

Psychologische hulp wordt vergoed vanuit de basisverzekering (let op, lees ook verder op deze pagina over eigen risico, no show en niet verzekerde zorg). De vergoeding gaat niet meer per gesprek maar per behandeling, per DBC (Diagnose Behandel Combinatie). De DBC-nota gaat rechtstreeks naar uw zorgverzekering aan het eind van de behandeling. Voorwaarde voor vergoeding door de zorgverzekeraar is dat u een verwijzing van de huisarts hebt. Ook maakt het uit of uw behandelaar en contract heeft met uw zorgverzekeraar. Zie daarvoor bij de verschillende behandelaren. De behandelaren van APCL hebben met de meeste zorgverzekeraars een contract.

Eigen risico

Vergoeding van uw behandeling valt onder het verplichte eigen risico. Dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed.

Het verplichte eigen risico is in 2013 € 350 per persoon.

Het verplichte eigen risico is in 2014 € 360 per persoon.

Het verplichte eigen risico is in 2015 € 375 per persoon.

Als u uw eigen risico vrijwillig verhoogd hebt met u rekening houden met dat hogere bedrag. Vraag bij onzekerheid na bij uw verzekering.

Er is géén Eigen Bijdrage meer voor psychologische hulp.

No Show/Afzeggen

De verzekeringen vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u plotseling verhinderd, belt u dan tijdig af. Belt u niet of te laat af dan zijn de kosten voor uw eigen rekening. Uw behandelaar kan deze kosten bij u in rekening brengen. Tijdig afbellen betekent dat u uiterlijk 24 uur vóór uw afspraak hebt afgebeld. Belt u minder dan 24 uur van tevoren af dan geldt dat als no show.

Niet verzekerde zorg

Niet alle stoornissen worden vergoed. Aanpassingsstoornissen en werk- en relatiestoornissen worden niet vergoed. Informeer bij de praktijk en uw verzekering of de behandeling vergoed wordt voor u aan het traject begint.

Tarieven

Tarieven voor niet verzekerde zorg, supervisie, leertherapie etc. vindt u bij de verschillende behandelaren.