Evaluatie

Regelmatig evalueren van de behandeling is belangrijk, zowel voor u als voor uw behandelaar. Vragen die daarbij gesteld kunnen worden zijn of de behandeling volgens verwachting verloopt en of met de behandeling gewerkt wordt aan de gestelde doelen. Evalueren kan op uw eigen initiatief en op initiatief van uw behandelaar.

Wanneer u kritiek hebt op de behandeling, de behandelaar of op de gang van zake, dan is het aan te bevelen om die kritiek te uiten. U kunt dan een of meer van de volgende reacties verwachten.

APCL is bezig met de introductie van een evaluatie instrument en heeft hier eerste ervaringen mee