Klachten

Wanneer u kritiek hebt over de behandeling dan meldt u dat in eerste instantie bij uw behandelaar. Zie onder evaluatie.

Blijft de kritiek bestaan en neemt het de vorm aan van een klacht, dan bestaan de volgende mogelijkheden.