Gang van zaken

i.v.m. het stoppen van de praktijk, worden er geen nieuwe behandelingen gestart.


Behandelplan

In de intakefase wordt de benodigde informatie over klachten/werkpunten en oorzaken in vogelvlucht verzameld en geordend, de samenwerking wordt beoordeeld en verwachtingen/wensen m.b.t. de behandeling worden afgestemd. Globale doelen, werkwijze en aantal bijeenkomsten worden geformuleerd. Wijze van evalueren en evaluatiemomenten worden gespecificeerd  en vastgelegd in het behandelplan.

Als u daar toestemming voor geeft wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten. U vult aan het begin van de behandeling één of meerdere vragenlijsten in. De uitkomsten worden met u besproken. In loop en aan het eind van de behandeling vult u tenminste één lijst opnieuw in (ROM: Routine Outcome Monitoring). De uitkomsten gebruiken we bij het bespreken van de voortgang van de behandeling.

Bij de huisarts worden start, doel, afsluiting en resultaat van de behandeling gemeld, als u daar toestemming voor geeft.

Vertrouwelijkheid

Alles wat aan de orde komt is vertrouwelijk. Zonder uw toestemming worden geen gegevens verstrekt aan derden.


Verwachtingen

Psychotherapeutische interventies zijn geen oplossingen en het doel ervan is niet totale genezing. Het doel van die interventies is het bevorderen van de omstandigheden waarbinnen geleidelijke vooruitgang meer kans krijgt. In zijn algemeenheid is gebleken dat de effecten langzaam komen, langs een grillige lijn verlopen en nog lang na het beëindigen van de therapie blijven toenemen.


Stoppen met de therapie is een wezenlijk onderdeel van elke psychotherapie. Het is daarom van belang voor een optimaal therapie resultaat om uw gedachten en gevoelens hierover tijdig als onderwerp in de gesprekken in te brengen.

Heeft u kritiek op de therapeut of de therapie dan is het aan te bevelen om dat te uiten.

U kunt dan een of meer van de volgende reacties verwachten: 1) er wordt doorgevraagd; 2) u krijgt uitleg over de therapie; 3) de therapie wordt geëvalueerd en eventueel bijgesteld; 4) u wordt aangespoord om door te gaan met de therapie (kritiek is soms een vorm van vermijding); 5) u zoekt bij aanhoudende kritiek/dreigende vertrouwensbreuk een 'second opinion' en wordt geholpen bij een eventuele doorverwijzing.

Bij acute crisisBij acute crisis neem contact op met uw behandelaar. Buiten kantooruren kunt u uw huisartspraktijk/post, spoedeisende eerste hulp of ggz-crisisdienst bellen.

Bij afwezigheid/vakantie kunt u contact opnemen met Erik van der Put071-5899340  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Klachten

Klachten meldt u in eerste instantie bij de praktijkhouder.

U kunt na het indienen van uw klacht bij de praktijkhouder uw klacht ook indienen bij verschillende andere instanties.
- Strafrechtelijke zaken horen thuis bij de Officier van Justitie;
- schadeclaims bij de rechtbank; tuchtrechtelijke zaken bij de Stichting Kwaliteitsbewaking Psychotherapie (tel.030-2510161) of bij Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg (tel.070-3813700) of bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (070-3407911);
- klachten i.v.m. onjuist handelen van de psychotherapeut horen bij de landelijke klachtencommissie van de NVVP of het NIP;
- klachten m.b.t. een gebrek aan informatie uitwisseling of communicatiestoornis tussen client en psychotherapeut horen bij het regionaal klachtenbureau van de NVVP (tel.030-2364338) of bij de tuchtcommissie van het NIP (020-4106222).
Hulp bij indienen van klachten kunt u krijgen bij het regionale informatie- en klachtenbureau (tel.071-5896620).

http://www.psychotherapie.nl/217055288/Klachtenregeling