Tarieven

Psychotherapeutische behandelingen verricht door een BIG geregistreerd psychotherapeut worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Er wordt door de zorgverzekering een eigen bijdrage in rekening gebracht. Een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist noodzakelijk. 

Mocht u om welke rede dan ook geen gebruik willen maken van uw rechten uit het basispakket van uw zorgverzekering dan is het tarief voor psychotherapie 95,- euro.

Voor bedrijfscoaching is het tarief 120,- euro.