Tarieven

Psychotherapeutische behandelingen verricht door een BIG geregistreerd psychotherapeut worden vanaf 1 januari 2008 vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Vanaf 1 januari 2009 wordt geen eigen bijdrage meer in rekening gebracht. Wel is een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist noodzakelijk. Verder zijn wij vanaf 1 juli 2009 door de gezamenlijke zorgverzekeringen verplicht uw burgerservicenummer (voorheen sofinummer) te noteren.

Mocht u om welke rede dan ook geen gebruik willen maken van uw rechten uit het basispakket van uw zorgverzekering dan is het tarief voor psychotherapie 95,- euro.

Voor bedrijfscoaching is het tarief 120,- euro.